Измерватели за осветеност (Лукс метър)

Измерватели за осветеност (Лукс метър)

Измервателите за осветеност (Лукс метър) на Тротек отговарят на изискванията на ISO. Чрез вградения спектрален филтър  инфрачервените компоненти се филтрират надеждно, така че да се открива само съответния спектър на светлината.
Използвайте светломери, например, за измерване на интензивността на светлината на работното място или вкъщи, като помощно средство в изложбени витрини, изложбени щандове или за оптимално осветяване на картини - и не на последно място за светлинни измервания при засаждане на градини или зимни градини, за планиране или оценка на работата на вътрешните и външните осветителни системи.

Copyright © 2023 МашиниМаг, Намерими ООД, Всички права запазени