Декларация за поверителност

Декларация за поверителност 10.08.2018

Ние уважаваме вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. Не използваме Вашите e-mail, имена, телефонен номер и адрес за доставка за нищо друго освен за връзка с вас и изпращане на промоционални оферти. Еmail адреса е необходим за да изпратим потвърждение за получаване на поръчката ви, също така ще получите известие когато изпратим пратката. Имената, адреса за доставка и телефона са необходими за да обработим поръчката и да изпратим пратката до адреса на клиента. При обработка на поръчката е възможно наш служител да ви се обади. Куриерската фирма също може да ви потърси на телефона, когато доставя пратката. 

Ние не споделяме Ваши лични данни, като имена, е-mail, телефонен номер и адрес за доставка, с трети лица, които не са свързани с mashinimag.com

Трети страни могат да записват и четат бисквитки (кукита, cookies) на Вашия браузър или да ползват уеб броячи (web beacons) за да събират информация. Тази информация може да бъде използвана при показване на реклами в уеб сайтове. За да предотвратите записът на бисквитки на Вашия компютър, моля забранете записът на бисквитки, чрез промяна настройките на браузъра. Консултирайте се с документацията на Вашия браузър и с Уикипедия за повече информация:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

http://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквиткаG 

Списък с бисквитки (кукита, cookies), които запазваме: 

Тази таблица описва бисквитките, които ние запазваме и информацията, която се съдържа в тях.

Име на бисквитките

Описание на бисквитките

CART

Връзката към вашата количко, докато пазарувате

CATEGORY_INFO

Позволява, страниците в сайта да бъдат показвани по-бързо

COMPARE

Продуктите, които вие сте избрали за сравнение

CUSTOMER

Криптирана версия на вашето клиентско ID

CUSTOMER_AUTH

Индикация дали вие сте регистрирани в онлайн магазина

CUSTOMER_INFO

Криптирана версия на клиентската група, към която спадате

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Съдържа вашето сегментирано клиентско ID 

EXTERNAL_NO_CACHE

Индикация дали кеширането е позволено и забранено

FRONTEND

Номерът на вашата сесия

GUEST-VIEW

Позволява да "гости" в сайта да променят поръчката си

LAST_CATEGORY

Последната категория, която сте посетили

LAST_PRODUCT

Последният продукт, който сте разглеждали

NEWMESSAGE

Индикация за получено ново съобщение

NO_CACHE

Индикира дали е разрешено кеширането.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Връзка към информацията относно вашата количка и историята на разглеждане

RECENTLYCOMPARED

Продуктите, които сте сравнявали последно

STF

Информация за продуктите, които сте изпратили по email на вашите приятели

STORE

Запазен изглед на сайта или език, който сте избрали

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Индикация дали клиента е разрешил използването на бисквитки (cookies)

VIEWED_PRODUCT_IDS

Продуктът, който последно сте разгледали

WISHLIST

Криптиран списък с продукти, който сте добавили в "желани"

WISHLIST_CNT

Брой продукти във вашият списък с "желани"

Google Analytics

Нашият сайт използва Google Analytics, като услуга за анализ на използването. Тази услуга се оперира от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics използва така наречените "бисквитки". Това са текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър, и позволяват анализиране на начина, по който използвате сайта. Информацията генерирана от "бисквитките" се изпраща към сървърите на Google в САЩ и се съхранява там. "Бисквитките" на Google Analytics се запазват съгласно Art. 6 (1) (f) EU-DSGVO. Сайтът оперира с легален инерес към анализиране на потребителското поведение, за да оптимизира работата си.

Анонимно IP

Ние сме активирали функция за анонимно IP на нашия сайт. Вашето IP ще бъде съкратено от Google съгласно установенито от ЕС правила.

Facebook Pixel

Нашият сайт измерва конверсийте чрез система на Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Това ни помага да анализираме потребителското поведение след влизане от реклама във Facebook, като помагама на системата да анализира ефективността, за статистически и маркетингови нужди и бъдещи оптимизации. Събраните данни са напълно анонимни и не могат да бъдат използвани за идентифициране на потребителите. Въпреки това, данните се изпращат на Facebook, който може да направи връзка с Вашия акаунт там и може да ги използва за бъдеши рекламни цели, както е споменато в условията за поверителност на Facebook. Това позлволява на Facebook да показва реклами в своя сайт или на трети сайтове, като Вие нямате контрол над използването на данните.

Прочетете повече за поверителността при Facebook на: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Също така можете да деактивирате функционалността за използване на данните за маркетингови цели в настройките на Вашия Facebook акаунт на www.facebook.com/ads/preferences/. Трябва първо да сте влезли във Вашия Facebook акаунт.

Privacy Policy 10.08.2018

We respect your privacy. We won’t use your E-mail id, name, address for correspondence and phone number other than sending you news letter or contact you in reference to any issue which is currently open or was open in past between you and mashinimag.com. We use your email address to send you a notification for your order confirmation and also when we ship the ordered product to you. Your name, address for correspondence and phone number are neccesary proceed the order and to ship the product to our clients address. When we work on your order there is a possibility to contact you in case of issues. In addition the shipping agent could contact you on your phone number when they have to complete the order. 

We won’t share your personal data e.g. E-mail id, Contact Number with any third party which is not related with mashinimag.com.

Third parties may be placing and reading cookies on your browser, or using web beacons to collect information, in the course of ads being served on websites. To prevent cookies being placed on your computer please disable them from our website or in your browser's options. Consult your web browser's documentation and Wikipedia for more information:

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

List of cookies we collect

The table below lists the cookies we collect and the information they store.

COOKIE name

COOKIE Description

CART

The association with your shopping cart.

CATEGORY_INFO

Allows pages to be displayed more quickly.

COMPARE

The items that you have in the Compare Products list.

CUSTOMER

An encrypted version of your customer id.

CUSTOMER_AUTH

An indicator if you are signed into the store.

CUSTOMER_INFO

An encrypted version of the customer group you belong to.

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Stores your Customer Segment ID

EXTERNAL_NO_CACHE

A flag that, indicates whether caching is on or off.

FRONTEND

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to edit their orders.

LAST_CATEGORY

The last category you visited.

LAST_PRODUCT

The last product you looked at.

NEWMESSAGE

Indicates whether a new message has been received.

NO_CACHE

Indicates whether it is allowed to use cache.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history if you have asked the site.

RECENTLYCOMPARED

The items you recently compared.

STF

Information on products you emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer authorized cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

The products that you recently looked at.

WISHLIST

An encrypted list of products added to your wish list.

WISHLIST_CNT

The number of items in your wish list.

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service. It is operated by Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics uses so-called "cookies". These are text files that are stored on your computer and that allow an analysis of the use of the website by you. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server in the USA and stored there. Google Analytics cookies are stored based on Art. 6 (1) (f) EU-DSGVO. The website operator has a legitimate interest in analyzing user behavior to optimize both its website and its advertising.

IP anonymization

We have activated the IP anonymization feature on this website. Your IP address will be shortened by Google according to the European Union directives

Facebook Pixel

Our website measures conversions using visitor action pixels from Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). These allow the behavior of site visitors to be tracked after they click on a Facebook ad to reach the provider's website. This allows an analysis of the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and market research purposes and their future optimization. The data collected is anonymous to us as operators of this website and we cannot use it to draw any conclusions about our users' identities. However, the data are stored and processed by Facebook, which may make a connection to your Facebook profile and which may use the data for its own advertising purposes, as stipulated in the Facebook privacy policy. This will allow Facebook to display ads both on Facebook and on third-party sites. We have no control over how this data is used.

Check out Facebook's privacy policy to learn more about protecting your privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

You can also deactivate the custom audiences remarketing feature in the Ads Settings section at www.facebook.com/ads/preferences/. You will first need to log into Facebook.

Copyright © 2023 МашиниМаг, Намерими ООД, Всички права запазени